اجبار پتروشیمی ها به اجرای استانداردهای محیط زیست

اجبار پتروشیمی ها به اجرای استانداردهای محیط زیست

رییس سازمان محیط زیست گفت: تمامی صنایع از جمله صنایع پتروشیمی مکلف به اجرای استانداردهای نوین هستند و دراین زمینه همکاری مشترکی با وزارت نفت درزمینه صنایع پتروشیمی درعسلویه داریم و برای اجرای آن تلاش می کنیم