چشم انداز و ماموریت

چشم انداز و ماموریت

مجتمع پتروصنعت گامرون (سهامي عام) توليد كننده فرمالین،‌ هگزامین و اوره فرمالدهید مي‌باشد. محصولات ما بخشي از نیاز بازارهای داخل و خارج کشور را تامين مي‌نمايد. ما با استفاده از تحقیقات گسترده و فعالیت هایی دانش محور و مبتكرانه، برنامه‌ها و اقدامات خود را با هوشياري و درك تغييرات محيط كسب و كار با هدف رشد و سود آوري و تضمين منافع ذينفعان پیش مي‌بريم. كيفيت محصولات، توانمندی و تعهد کارکنان از ويژگي های ممتاز اين شرکت مي باشد. رضايت مشتريان و ذينفعان، بهبود مستمر، توجه به ايمني و بهداشت و محيط زيست، کاهش مصرف انرژی و منابع، رضايت شغلي کارکنان و تعامل منطقي با رقبا و مشتریان و سازمان ها در سر لوحه فعاليت های این شرکت قرار دارد.

وجود رقبا خارجی در این صنعت، شرکت را برآن داشته همواره درصدد آن باشد تا با ایجاد نوآوری و گسترش تکنولوژی، تنوع فرآورده‌ها را افزایش و بهبود بخشد که در همین خصوص تحقیقات میدانی در شناسایی انواع فرآورده‌ها و امکان سنجی توانایی تولید صورت گرفته و در برنامه‌های طرح و توسعه مجتمع قرار گرفته است. در بخش احیا کاتالیست نیز، با بهبود روش‌ها، بهره‌وری و کارکرد کاتالیست بهبود یافته است.

توسعه و تنوع در محصولات تولیدی و تغییرات فرآیندی جهت بهینه کردن مصرف آب و کاهش پساب‌های صنعتی، تبدیل فرمالین به پارافرمالدهید در راستای کاهش اثرات زیست محیطی و افزایش بازدهی و مدت زمان و نحوه ی انبارش،همچنین جلب رضایتمندی هر چه بیشتر مشتریان از چالش های استراتژیک سازمان می‌باشد.استراتژیها

دستیابی به درصد بالاتری از بازارهای منطقه ای و بازارهای هدف جدید، افزایش سهم محصولات شرکت در بازارهای جهانی

 • مهیا نمودن بستر مناسب جهت ایفای نقش درخور برای استان و کشور در منطقه و جهان
 • بالفعل ساختن توان تولیدی و صادراتی کشور در زمینه ی تنوع محصولات پتروشیمی
 • بهره گیری از توانمندی ها و امکانات استان و دسترسی به یکی از پیشرفته ترین بنادر کانتینری
 • تامین محصولات فرمالین و هگزامین مورد نیاز صنایع با تکيه بر تعامل کارا و موثر با کليه ذينفعان شرکت بر اساس استانداردهای جهانی

 ارزشهای سازمانی


 • برنامه محوری، امانت داری، قانون مداری و عدالت محوری، تخصص گرایی، توسعه و مشارکت همکاران و انجام کار گروهي (همبستگی سازمانی)، تعهد حرفه ای، اخلاق گرایی، ،مشتري‌مداري، اشتغال آفريني پويا، اشاعه روحيه رهبري، توسعه همکاري‌هاي تجاري، ارتقاء جايگاه اجتماعي سازمان، يادگيري، نوآوري و بهبود مستمر ،انعطاف‌پذيري در انجام فعاليت‌ها، مسئوليت‌پذيري و پاسخگويي در مقابل عملکرد

   


   

  وظایف جاری سازمان

  • بهبود مستمر فرآیندها و ارتقاء اثربخشی سیستم مدیریت یکپارچه به منظور افزایش رضایتمندی مشتریان.
  • تلاش در جهت پیشگیری از آلودگی، کاهش ضایعات، عوامل زیان آور محیط کار و بهینه سازی مصرف انرژی.
  • بهبود شرایط ایمنی و بهداشت حرفه‌ای به منظور کنترل، پیشگیری و کاهش ریسک‌های شغلی.
  • ایجاد، گسترش و حمایت از طر‌ح‌های تحقیقاتی دانش بنیان و توسعه‌ای کارکنان در جهت شکوفایی خلاقیت سرمایه انسانی.
  • تلاش در جهت افزایش رفاه کارکنان و رضایتمندی شغلی ایشان.